پایش فضای کسب وکار فاوا

سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای استان تهران با هدف کمک به اعضا در شناخت موضوعات مرتبط با کسب ‏وکار اعضای خود و نیز ایجاد بستری برای پایش فضای کسب‏ وکار فناوری اطلاعات، اقدام به طراحی، توسعه و راه ‏اندازی این سامانه کرده است

اسناد و منابع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های مصوب حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجوزهای لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوشش مناقصات و فراخوان های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تسهیلات و مشوق های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوشش برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

Slider
پایش فضای کسب وکار فاوا

سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای استان تهران با هدف کمک به اعضا در شناخت موضوعات مرتبط با کسب ‏وکار اعضای خود و نیز ایجاد بستری برای پایش فضای کسب‏ وکار فناوری اطلاعات، اقدام به طراحی، توسعه و راه ‏اندازی این سامانه کرده است

اسناد و منابع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

قوانین ،مقررات و دستورالعمل های مصوب حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجوزهای لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوشش مناقصات و فراخوان های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

تسهیلات و مشوق های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوشش برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

Slider
  • بازدیدامروز 334
  • |
  • روزگذشته 1279
  • |
  • هفته جاری 334
  • |
  • ماه جاری 19006
  • |
  • بازدید کل 361613